Breadcrumb

A Modern Approach To Verbal and Non-Verbal Reasoning: Marathi Edition

A Modern Approach To Verbal and Non-Verbal Reasoning: Marathi Edition

(0 Reviews)
  • ISBN : 9789355014344
  • Pages : 968
  • Binding : Paperback
  • Language : Marathi
  • Imprint : S Chand Publishing
  • © year : 2022
  • Size : 8"X 10.55"

Price : 650.00 520.00

संपूर्ण बुद्धिमापण चाचणी हे पुस्तक डॉ. आर.एस. अग्रवाल यांच्या सर्वात लोकप्रिय पुस्तकांपैकी एक आहे जे Modern Approach to Verbal and & Non-Verbal Reasoning चे मराठी भाषांतर आहे. 1994 मध्ये प्रकाशित झाल्यापासून,  Verbal & Non-Verbal Reasoning या पुस्तकाने विद्यार्थी आणि स्पर्धात्मक परीक्षांच्या विस्तृत श्रेणीत बसणाऱ्या इच्छुकांमध्ये आदर आणि स्वीकृतीचे विशेष स्थान प्राप्त केले आहे. एक पायनियर आणि पहिली पसंती म्हणून, पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे आणि त्यांना विषयाचे सखोल ज्ञान आणि आणखी कठोर सराव देऊन त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यात मदत केली आहे. आता, 25 वर्षांच्या एक चतुर्थांश शतकांनंतर, परीक्षांच्या बदलत्या वातावरणासह, सहज समजण्याजोग्या उपायांसह सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करण्याच्या मूळ संकल्पनेवर ठाम राहून पुस्तकाने स्वतःला पुन्हा शोधून काढले आहे. आधीच्याच सशक्त पुस्तकात सुधारणा करून, वाचकांची प्रदीर्घ मागणी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सुधारित आणि नाविन्यपूर्ण आवृत्ती आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्यांना त्याचा खूप फायदा होईल अशी प्रामाणिक आशा आहे.

The book carefully guides the candidates through faster, shorter and intelligent paths to take
up the study of both parts of the book, namely, Verbal and Non-Verbal.
•; By suitably arranging the questions based on the latest examination patterns.
•; By providing a large number of questions for practice, with solutions that can teach one
   the right approach towards solving them.
•; By providing solved examples with full explanations to bring out the essence of each 
   topic.
 

भाग I - सामान्य बुद्धिमता
विभाग I सांख्यिकी तर्क
1. श्रेण्ी पूर्ण करणे
2. शाब्दिक तर्क
3. वर्गीकरण
4. संकेतनः निःसंकेतन
5. नाते संबंध
6. कुट प्रश्न
7. अनुक्रमिक आउटपुट आराखडा
8. दिशा ज्ञान चाचाणी
9. तार्किक वेन आकृती
ृ10. वर्णमाला चाचणी
11. अक्षरी- अंकी क्रमवार गणिते
12. संख्या, क्रमांकन आणि वळ क्रमिका चाचणी
13. गणितीय कोडी
14. शब्दिक तार्किक क्रम
15. अंकगणितीय तर्क
16. गहाळ घटक समाविष्ट करणे
17. सामग्री पर्याप्तता
18. पात्राता चाचणी
19. प्रतिवादन आणि कारण
20. परिस्थिती प्रक्रिया चाचणी
21. विधानाच्या सत्यतेची पडताळणी
 
विभाग II - तर्कशक्ति
1. तर्कशक्ति
2. विधाने - युक्तिवाद
3. विधसन - गृहीतक
4. विधान कृतीसंच
5. विधान निष्कर्ष
6. परिच्छेदातून निष्कर्ष काढणे
7. विषयाचा शोध
8. कारण आणि परिणाम तर्क
 
भाग II अशाब्दिक बुद्धिमता
1. मालिका
2. सदृश्यता
3. वर्गीकरण
4. विश्ळेेषणात्मक उत्तरे
5. आरश्यातील प्रतिमा
6. पाण्यातील प्रतिबिंब
7. सलग्र आकृती
8. अधेरेखित अर्धसंच ते पूर्णसंच
9. आकृती मॅटिक्स
10. भौमितिक रचना
11. पेपर कटिंक
12. नियम ओळख (शोध)
13. समान आकृत्यांचे गट तयार
14. घन आणि फासा
15. बिंदू परिस्थिती
16. चैरस आणि त्रिकोण आकृतयांची रचना करणे
17. आकृती रचना आणि विश्ळेेषण
 
 

Be the first one to review

Submit Your Review

Your email address will not be published.

Your rating for this book :

Sign Up for Newsletter